Boomloze zadelpasservice

Wilt u de overstap maken naar een nieuw zadel, en gaat uw voorkeur uit naar onze boomloze zadels. Maar weet u niet goed welk model voor uw paard/pony geschikt is ?

Dan komen wij met onze zadelpasservice graag bij u langs. Wij verdelen de boomloze zadels van Barefoot en FRA en we komen met beide merken bij u langs.

Neem contact met ons op bij voorkeur via mail, dan hebben we gelijk al uw gegevens en kunnen we kijken wanneer we bij u in de buurt zijn.

We willen graag van u weten wat voor paard/pony u heeft, een foto bij de mail is altijd makkelijk. Ook willen we de lichaamslengte en bouw weten van de ruiter(s) dit om te bepalen welke maat zadel u nodig heeft. Als we bij u langskomen hebben we verschillende modellen zadels bij, en kijken we naar uw wensen die u al per mail aan ons hebt doorgegeven. We kijken goed naar de bouw van het paard, denk daarbij aan de spieren, korte rug, lange rug, hoge schoft, geen schoft etc.

Advies

Ieder zadel wordt op uw paard passend gemaakt dmv aanpassen van de pad, bredere of smallere pommel. Dan kan u met ieder zadel rijden en kunnen we beoordelen of het geschikt is voor u en uw paard en uiteraard uw eigen gevoel is ook belangrijk. Als u nog nooit met een boomloos zadel hebt gereden is het heel erg wennen en kunnen we u helpen waar nodig en extra tips geven. Nadat u alle zadels getest hebben we er een goed beeld van en bespreken we welke het beste bij u en het paard past.

Zadeltoebehoren

Ook hebben we de zadeltoebehoren bij, verschillende singels, pads, stijgbeugels, beugelriemen voor het geval u deze ook nodig heeft. De special pad met inlage vakken heeft u altijd nodig bij de Barefoot zadels. Deze zijn niet goedkoop dus houdt u daar wel rekening mee. Wij kunnen u uiteraard niks verplichten maar we adviseren zeker om deze te gebruiken.

Controle

Bent u al in het bezit van een Barefoot zadel en wilt u deze na laten kijken omdat het niet meer goed ligt of u ondervindt een ander probleem ? Dit is ook mogelijk. Hier kunt u via mail een afspraak voor maken.

Kosten

De kosten hiervan zijn service kosten 35 euro + een kleine kilometervergoeding. (wij proberen de route zo voordelig mogelijk te plannen waardoor we de kosten voor u en ons laag kunnen houden). Woont u binnen een straal van 20 km rond Kalmthout, dan rekenen we geen kilometervergoeding.

Als u over gaat tot aankoop van een nieuw zadel, betaald u geen service kosten. Kilometervergoeding wordt wel aangerekend.

Wij zijn in het bezit van een mobiele bank terminal, u kunt dus gewoon met uw bankkaart betalen. Wij accepteren maestro, visa, creditcard, bancontact.

Barefoot Saddle Fits service

Would you make the transition to a new saddle, and do you prefer our Barefoot saddles. But not sure what model for your horse/pony is appropriate? We will be happy to visit you saddle fits with our service. Contact us preferably by mail, then we right all your data and we can watch when we near you. We would like to know from you what horse/pony you have, a photo in the mail is always easy. We also want to know the body length and construction of the rider (s) this saddle to determine which size you need. If we come with you we have different models saddlery, and we look at your wish you already have passed to us by mail. We look closely at the building of the horse, think of the muscles, short back, long back, high Withers, no Withers etc.

Advice

Each saddle is scaled to fit on your horse by means of adjusting the path, wider or narrower pommel. Than you can with any saddle drive and we can assess whether it is appropriate for you and your horse and of course your own sense is also important. If you have never driven with a treeless saddle is very much getting used to and we can help you where needed and extra tips. After you tested all saddles, we have a good picture of and we discuss what is best for you and the horse.

Saddle accessories

Also, we have the accessories to, different saddle girths, Stirrup leathers, Stirrups, pads in case you also need. The special path with inlay boxes do you always need at the Barefoot saddles. These are not cheap so please bear in mind there. We can of course require nothing but we definitely recommend to use them.

Control

Are you already in the possession of a Barefoot saddle and want to inspected because it no longer is good or you are experiencing a different issue? This is also possible. Here you can make an appointment by mail for.

Cost

The costs are 35 euro + service charge a small mileage. (we try to plan the route as profitable as possible so we can keep the costs low for you and us). If you live within a radius of 20 km around Kalmthout, then we do not charge a mileage allowance. There are several Barefoot dealers located in Belgium, we see which is closest to you and take contact on there. so we can keep costs low. State that we ourselves come, please indicate this through the mail. If you are about to purchase a new saddle, you pay no service charge. The mileage stay. We are in possession of a mobile bank terminal, so you can just pay with your bank card. We accept credit card, maestro, visa, bancontact.